Saturday, July 08, 2006

Sa isip ko hinahabi at iginigiit

Ikaw na pilit sumisiksik sa aking isipan,
bugso ng damdamin na pilit kong iwinawaglit,
ipinagwawalang-bahala at iniiwasan.
Bakit ayaw mong umalis kahit na isang saglit?


Ikaw na pilit sumisiksik sa aking isipan,
Hindi ka ba mapagsabihan at sadyang makulit?
Tahasan nang di pinapansin at tinatakasan,
nariyan parin, nananatili, pumipilipit.


Ikaw na pilit sumisiksik sa aking isipan,
Di ka ba titigil hanggang ituring ka na langit
ng puso kong ginugulo ng mga alinlangan,
at pangamba na ako’y mabibigo lamang ulit.


Ikaw na pilit sumisiksik sa aking isipan,
tuwing ikaw ay nariyan ako ay nanliliit,
sapagkat batid ko na isa ka lang kalokohan
na sa isip ko hinahabi at iginigiit.

0 comments: